Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

underyourspell
Czasami niektórych trzeba sobie odpusic. Nie dlatego, że Tobie nie zależy tylko dlatego, że to im nie zależy..
Reposted fromSalute Salute viadreamerlive dreamerlive
underyourspell
8232 2e1f 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
underyourspell
Jeśli ktoś nie kocha Cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha Cię on z całego serca i ponad siły
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromdeathproof1 deathproof1 viastepowywilk stepowywilk
underyourspell

Jestem kiepska w byciu ważną.

— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viaprecieux precieux
underyourspell
4344 7df6 500
Reposted fromerial erial viapsychobabble psychobabble
underyourspell
Nie podałeś żadnego powodu,
żebym została blisko ciebie.
— Calvin Harris - Outside (feat. Ellie Goulding)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaomg-archy omg-archy
underyourspell
9964 28da 500

March 18 2015

underyourspell
6335 fa50 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viafourstrings fourstrings
underyourspell
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viasummerkiss summerkiss
underyourspell
2391 971c
Reposted frommartynkowa martynkowa vianayantara nayantara

December 27 2014

underyourspell
Reposted frommrautyna mrautyna vialexxie lexxie
underyourspell
"Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy."
— Adam Mickiewicz
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viakiks kiks
underyourspell
Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir.
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viatwice twice
underyourspell
3782 6985 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianables nables
underyourspell
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaunco unco

May 29 2014

underyourspell
2919 0bc8 500
Reposted fromlovelove lovelove viakiks kiks
8266 b6bc 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakiks kiks
underyourspell
2503 9323 500
Reposted fromyannim yannim vialexxie lexxie

February 15 2014

Reposted fromweheartit weheartit viawerqq werqq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl